مخفف کلمه FTW


( For The Win )
این عبارت برای پیروزی کاربرد دارد. ( مثلا پیروزی یک تیم ).
FTW
بازگشت به صفحه قبل