مخفف کلمه GN


( Good Night )
عبارت GN به طور معمول در گفتگوهای اینترنتی (‌ چت ) به معنای شب بخیر یا همان Good Night می باشد.
GN
بازگشت به صفحه قبل