لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه ت...
نسیم
مخفف عبارت نسیم
نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه
نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که ...