لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

سجاد
مخفف عبارت سجاد
سیستم جامع آموزشی دانشگاه
سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کا...
CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه ت...
نسیم
مخفف عبارت نسیم
نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه
نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که ...