لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:49
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MCHE
مخفف عبارت MCHE
Ministry of Culture and Higher Education
آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز...
TOLIMO
مخفف عبارت TOLIMO
Test Of Language by the Iranian Measurement Organiza ...
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است ک...