لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LGBT
مخفف عبارت LGBT
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
دگرباش از دو بخش دگر و باش تشکیل ش...
ASMR
مخفف عبارت ASMR
Autonomous Sensory Meridian Response
واکنش ارادی اوج‌گیری حسی یا ای‌اس‌...