لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BYOB
مخفف عبارت BYOB
Bring Your Own Booze/Beverage/Beer
مشروب خودتون رو با خودتون به میهما...