لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه ت...
نسیم
مخفف عبارت نسیم
نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه
نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که ...