لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BYOB
مخفف عبارت BYOB
Bring Your Own Booze/Beverage/Beer
مشروب خودتون رو با خودتون به میهما...