لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 03:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک...