لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:45
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BYOB
مخفف عبارت BYOB
Bring Your Own Booze/Beverage/Beer
مشروب خودتون رو با خودتون به میهما...
LGBT
مخفف عبارت LGBT
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
دگرباش از دو بخش دگر و باش تشکیل ش...