لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 21:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VIP
مخفف عبارت VIP
Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها، ...