لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:49
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ZDF
مخفف عبارت ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
زد د اف به معنی تلویزیون دوم آلمان...
RBMK
مخفف عبارت RBMK
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
راکتور RBMK ساخت فناوری کشورهای سا...
GDI
مخفف عبارت GDI
Gasoline Direct Injection
در موتورهای احتراق داخلی، تزریق مس...
ESP
مخفف عبارت ESP
Electronic Stability Program
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...
FIA
مخفف عبارت FIA
Federation Inrenationale de L'Automobile
فدراسیون جهانی اتومبیل رانی
SBC
مخفف عبارت SBC
Sensotronic Brake Control
کنترل ترمز سنسوترونیک در خودرو (که...
SRS
مخفف عبارت SRS
Supplementary Restraining System
سامانه ممانعت تکمیلی برای بالش های...
VVTI
مخفف عبارت VVTI
Variable Valve Timing Intellignet
سیستم زمان بندی متغیر هوشمند سوپاپ...