لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SHC
مخفف عبارت SHC
Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیس...
PMBOK
مخفف عبارت PMBOK
Project Management Body Of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آم...
AFV
مخفف عبارت AFV
America's Funniest home Videos
خنده‌دارترین ویدئوهای خانگی آمریکا...
TCE
مخفف عبارت TCE
Treaty establishing a Constitution for Europe
عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اروپا (...