لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CIQ
مخفف عبارت CIQ
Customer Information Quality
کیفیت کالا بر اساس اطلاعات و یا در...
ICRC
مخفف عبارت ICRC
International Cosmic Ray Conference
کنفرانس بین‌المللی پرتوهای کیهانی ...
USCS
مخفف عبارت USCS
Unified Soil Classification System
سیستم طبقه بندی متحد خاک که در انگ...
SHC
مخفف عبارت SHC
Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیس...
PMBOK
مخفف عبارت PMBOK
Project Management Body Of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آم...