لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:57
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک...