لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:30
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BDSM
مخفف عبارت BDSM
Bondage & Discipline / Dominance & submissio ...
بردگی و انضباط / تسلط و تسلیم / سا...
SCUBA
مخفف عبارت SCUBA
Self Contained Underwater Breathing Apparatus
اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما مي...
GAMOH
مخفف عبارت GAMOH
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı
اموح (به ترکی آذربایجانی: Güney Az...
سیبا
مخفف عبارت سیبا
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، ساما...