لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:00
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
BYOB
مخفف عبارت BYOB
Bring Your Own Booze/Beverage/Beer
مشروب خودتون رو با خودتون به میهما...
LGBT
مخفف عبارت LGBT
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
دگرباش از دو بخش دگر و باش تشکیل ش...