لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ROFLEW
مخفف عبارت ROFLEW
Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles
غلت خوردن روي زمين از زور خنده با ...
BDSM
مخفف عبارت BDSM
Bondage & Discipline / Dominance & submissio ...
بردگی و انضباط / تسلط و تسلیم / سا...
SCUBA
مخفف عبارت SCUBA
Self Contained Underwater Breathing Apparatus
اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما مي...
GAMOH
مخفف عبارت GAMOH
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı
اموح (به ترکی آذربایجانی: Güney Az...