لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:58
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WFM
مخفف عبارت WFM
The World Federalist Movement
جنبش پیرو فرمانروایی جهانی یک جنبش...
RDF
مخفف عبارت RDF
Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF...
DBA
مخفف عبارت DBA
Doctor of Business Administration
دکتری مدیریت کسب و کار - با گرایش ...
CBD
مخفف عبارت CBD
Central Business District
در کشورهای مختلف عبارات گوناگونی ب...