لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:21

مخفف CFO

Chief Financial Officer

مدیر ارشد مالی در شرکت
CFO