لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:31

مخفف CFO

Chief Financial Officer

مدیر ارشد مالی در شرکت
CFO