مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JJ

Just Joking

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (شوخی می‌کنم) می‌باشد.JJ ارسال نظر

ارسال نظر