مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CM

Comment

ارسال نظر
عبارت CM معمولا در اینستاگرام بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای کامنت ( نظر یا دیدگاه ) گذاشتن زیر پست هست.CM

ارسال نظر