مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALM

Alarm

ارسال نظر
عبارت ALM در ساعت دیجیتال، به معنای هشدار، زنگ یا همان آلارم می‌باشد. به این منظور که پس از مشخص کردن این هشدار، سر زمان معین شده، ساعت شما به صدا در میاد.ALM

ارسال نظر