مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSC

ارسال نظر

Health and Safety Executive

اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده‌است.HSC

ارسال نظر