مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PTE

Portuguese Escudo

ارسال نظر
اسکودوی پرتغال (Escudo português) با کد ایزوی PTE، یکای پول رایج در کشور پرتغال بود.تا قبل از جایگزینی این پول با یورو یکای پول کشور پرتغال بود.PTE

ارسال نظر