لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:47

مخفف ABWR

Advanced Boiling Water Reactor

راکتور آبی جوشان پیشرفته
ABWR