لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ETC

Electronic Traction Control

کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در سرعت بالای 40 کیلومتر وارد عمل شده و با قفل دیفرانسیل در ارتباط است)
ETC