مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RML

Rescue Motor Launch

آرام‌ال ۴۹۷ (راه‌انداز موتور کشتی) یک کشتی است که طول آن ۱۱۱٫۹ فوت (۳۴٫۱ متر) می‌باشد. این کشتی در سال ۱۹۴۱ ساخته شد.RML