لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:24
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FGS

For God Sake

به خاطر خدا
FGS