لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:34
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BBL

Be Back Later

بعدا بر میگردم
BBL