لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NVM

Never Mind

اصطلاح Nvm در گفتگوهای اینترنتی و عامیانه به معنای Never mind به معنی فراموشش کن ، بیخیال می باشد.
NVM