لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTYL

Talk To You Later

بعدا باهات صحبت میکنم
TTYL