لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف REC

Record

رکورد به معنای ضبط کردن ویدیو ( که معمولا به صورت مخفف REC بر روی دوربین‌ها نوشته شده است ).
REC