لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:38
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PLS

Please

عبارتی پرکاربرد در گفتگوهای اینترنتی به معنای خواهش کردن ( یا لطفا )
PLS