لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MFD

Manufactured

تاریخ تولید یا ساخت محصولات ( معمولا این عبارت روی محصولات در کنار Exp درج می‌شود ).
MFD