لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RPO

Recruitment Process Outsourcing

برون‌سپاری فرایند استخدام
RPO