لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IMP

Important

Imp به طور مختصر در گفتگوهای اینترنتی به معنای مهم ( یا Important ) استفاده می‌شود.
IMP