لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HBD

Happy Birthday

تولدت مبارک به اختصار ( HBD ) در گفتگوهای اینترنتی استفاده می‌شود.
HBD