لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FYI

For Your Improvement

برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب کسی )
FYI