لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ENG

Eng در متون انگلیسی به معنای مهندس می‌باشد.

مهندس: دانا به علم هندسه، عالِم هندسه.
ENG