لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:18
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف U

You

U به معنای تو . ( عبارت خیلی رایج در گفتگوهای اینترنتی )
U