لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف B4

Before

اصطلاح رایج B4 در سرویس اجتماعی توئیتر به معنای لغوی 'قبل از' می باشد.
B4