لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 03:43
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CDO

Chief Design Officer

مدیر ارشد طراحی (CDO) از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بشمار می‌آید که مسئولیت کلیه امور مربوط به تهیه مدارک فنی و همچنین ارائه گزارشات و اظهار نظرهای لازم به مدیرعامل را بر عهده دارد.
CDO