لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TC

Take Care

عبارت TC معمولا در گفتگوهای اینترنتی کاربرد دارد. بیشتر هنگام خداحافظی استفاده می‌شود.
به معانی مواظب باش (باشید) ، دقت کن (کنید) ، مراقب باش هست.
TC