لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:49
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PRT

Please Retweet

لطفا ریتوئیت کنید ( این عبارت در سرویس شبکه اجتماعی Twitter کاربرد دارد ).
PRT