لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 23:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FWD

Forward

رو به جلو ( معمولا برای پخش موزیک یا نمایش فیلم کاربرد دارد ).
FWD