لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:46
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FTW

For The Win

این عبارت برای پیروزی کاربرد دارد. ( مثلا پیروزی یک تیم ).
FTW