لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:39
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FTW

For The Win

این عبارت برای پیروزی کاربرد دارد. ( مثلا پیروزی یک تیم ).
FTW