لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:33
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CU

See You

کاربرد این عبارت بیشتر در گفتگوهای اینترنتی به معنای بعدا میبینیمت ( در هنگام خداحافظی ) می باشد.
CU