لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 19:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CU

See You

کاربرد این عبارت بیشتر در گفتگوهای اینترنتی به معنای بعدا میبینیمت ( در هنگام خداحافظی ) می باشد.
CU