لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CM

Call Me

کاربرد عبارت CM در چت به معنای با من تماس بگیرید می باشد.
CM