لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 02:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BYOB

Bring Your Own Booze/Beverage/Beer

مشروب خودتون رو با خودتون به میهمانی بیارید
تعارف نداریم که
BYOB