لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 1 تیر 1397 - 09:13

مخفف BYOB

Bring Your Own Booze/Beverage/Beer

مشروب خودتون رو با خودتون به میهمانی بیارید
تعارف نداریم که
BYOB