لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:46
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف R.I.P

Rest In Peace

خدا رحمتش کند / قرین رحمت خدا باشد
R.I.P