لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 1 تیر 1397 - 09:13

مخفف R.I.P

Rest In Peace

خدا رحمتش کند / قرین رحمت خدا باشد
R.I.P