لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 1 تیر 1397 - 09:12

مخفف T.G.I.F

Thank God it's Friday

خدا رو شکر که امروز جمعه است
روز پایان کاری است
T.G.I.F