لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 09:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

دگرباش از دو بخش دگر و باش تشکیل شده‌است. واژه دگر دگرگون یافته واژه دیگر و واژه باش از ریشه باشیدن به معنای بودن یا زیستن است و شامل افرادی است که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایی دارند که شامل همجنس‌گرایی مردانه، همجنس‌گرایی زنانه، دوجنس‌گرایی و دگرجنس گونه گان است. معادل انگلیسی دگرباش سرواژه LGBT است که اختصاری از Gay ,Lesbian ,Bisexual و Transgender است.
LGBT