لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:46

مخفف MAX

Maximum

به معنای بیشینه یا زیاد می باشد.
MAX