لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:51

مخفف MAX

Maximum

به معنای بیشینه یا زیاد می باشد.
MAX