لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:43

مخفف MIN

Minimum

Min به معنای کمترین و حداقل می باشد.
MIN