لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:11

مخفف MIN

Minimum

Min به معنای کمترین و حداقل می باشد.
MIN