لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CUL

See You Later

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای بعدأ میبینمت می باشد.
CUL