لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:34

مخفف CUL

See You Later

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای بعدأ میبینمت می باشد.
CUL