لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:26

مخفف CUL

See You Later

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای بعدأ میبینمت می باشد.
CUL